slider image 1slider image 2 slider image 3

PROFIL BADAŃNeuropsychologiczne i neurofizjologiczne podłoże procesów poznawczych u ludzi i zwierząt w normie i patologii. Stosowane metody: psychofizyczne, neuropsychologiczne, neuroobrazowe (fMRI), elektrofizjologiczne, farmakologiczne, techniki neuroanatomiczne i lezje. Badania ludzi koncentrują się na czasowych aspektach opracowywania informacji, percepcji czasu, komunikacji językowej, pamięci, uczeniu się, procesach uwagowych i funkcjach zarządczych. Badania prowadzone są na osobach bez uszkodzeń układu nerwowego (dzieciach i dorosłych od wczesnej młodości aż po późną starość), pacjentach wykazujących choroby neurodegeneracyjne (udar, ogniskowe uszkodzenie mózgu, demencję, chorobę Alzheimera), użytkownikach implantów słuchowych, a również dzieciach z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym opóźnieniem rozwoju mowy i języka, afazją, głuchotą, jąkaniem lub autyzmem. Badania prowadzone na zwierzętach koncentrują się na neuronalnym i neuroanatomicznym podłożu procesów uczenia się i pamięci, percepcji słuchowej, koordynacji i plastyczności poznawczej w normie i w stanach chorobowych wywołanych zmianami w układzie pobudzającym / hamującym poprzez np. zastosowanie nanocząstek srebra.Aktualna działalność badawcza: 1. neuropsychologiczne podłoże procesów poznawczych u ludzi i zwierząt;

 2. zastosowanie treningów poznawczych i treningów fizycznych w celu poprawy funkcjonowania umysłu seniorów;

 3. starzenie chronologiczne a starzenie poznawcze, neurodegeneracja i neurorehabilitacja;

 4. opracowanie i walidacja innowacyjnego programu terapeutycznego dr Neuronowski®

 5. czasowe aspekty przetwarzania informacji w normie i patologii, percepcja czasu;

 6. reprezentacja mózgowa języka, asymetria półkul mózgowych;

 7. funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zaburzonym słuchem, afazją, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz neurorozwojowymi;

 8. wpływ czynników zaburzających funkcje poznawcze na funkcjonowanie realnej idiotetycznej pamięci przestrzennej w ciemności;

 9. związek pomiędzy aktywnością mózgu i funkcjami poznawczymi u osób w różnym wieku;

 10. czynniki modulujące koordynację i plastyczność poznawczą w modelu szczurzym;

 11. wpływ nanocząsteczek srebra na pamięć i funkcje poznawcze w modelu szczurzym.