slider image 1slider image 2 slider image 3

Najwięcej aktualności znajdziecie Państwo na naszym profilu na Facebooku. Zapraszamy!PROGRAM TERAPII AFAZJI
Osoby do kontaktu:
dr Aneta Szymaszek – tel.: (22) 589 22 80, e-mail: a.szymaszek@nencki.gov.pl
Mateusz Choiński – tel.: (22) 589 22 80, e-mail: m.choinski@nencki.gov.pl
TRENINGI DLA SENIORÓW


Obecnie prowadzimy rekrutację do badania, które ma na celu sprawdzenie, jak różne formy aktywności osób starszych wpływają na ich sprawność umysłową. Serdecznie zapraszamy Panią/Pana do udziału. Uczestnictwo jest bezpłatne dla osoby badanej, a liczba miejsc ograniczona. Ponadto, dla osób, które ukończą wszystkie etapy, przewidziana jest drobna gratyfikacja. Obecnie trwa rekrutacja do grup odbywających treningi w okresie wakacyjnym i przyjmujemy zgłoszenia od osób, które wyrażają chęć wzięcia udziału w treningach startujących jesienią.

Projekt jest prowadzony przez Instytut Nenckiego, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej – Uniwersytet SWPS oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.


Korzyści dla osoby badanej:
• bezpłatna ocena pamięci, uwagi, sprawności ruchowej oraz poziomu słuchu, przeprowadzona przez specjalistę;
• możliwość konsultacji lekarza geriatry;
• bezpłatne badanie mózgu w rezonansie magnetycznym wraz z opisem badania (jest to procedura wykonywana w szpitalach, a koszt takiego badania na rynku wynosi ok. 400 zł);
• udział w treningu umysłu lub sprawności fizycznej, dostosowanym do potrzeb osób starszych.

Etapy projektu:
1. Rekrutacja
Polega na wypełnieniu przez Panią/Pana ankiety zawierającej pytania dotyczące danych demograficznych, stanu zdrowia oraz trybu życia. Wszelkie udzielone informacje mają charakter poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

2. Badanie przed treningiem
Obejmie ok. 5 sesji, w trakcie których przeprowadzona zostanie diagnoza neuropsychologiczna oraz badania weryfikacyjne, mające na celu potwierdzenie stanu zdrowia.
Badania obejmą:
• audiometryczne badanie słuchu;
• testy neuropsychologiczne;
• EEG (elektroencefalografia – badanie bioelektrycznej aktywności mózgu);
• rezonans magnetyczny.

3. Trening
Każda osoba zostanie losowo zakwalifikowana do jednej z kilku grup. Każda z nich będzie uczestniczyć w 24 spotkaniach w ciągu 8 tygodni (3 razy w tygodniu po 45 minut). Treningi prowadzone będą przez renomowanych specjalistów i pozytywnie wpłyną na Pani/Pana jakość życia. Treningi odbywać się będą w miłej atmosferze, w specjalnie dobranych małych grupach. Na zajęciach wykorzystywany będzie najnowszy dostępny sprzęt.

4. Badanie po treningu
Po zakończeniu treningu powtórzone zostanie badanie z punktu 2, które ma na celu ocenę postępów.

5. Badanie odroczone
Po 8 tygodniach zaprosimy część osób na ponowne badanie jak w punkcie 2.

Wszystkie przewidziane procedury, zarówno badania diagnostyczne jak i treningi, są całkowicie bezpieczne oraz bezbolesne i nieszkodliwe. Zostały one opracowane przez specjalistów i są dostosowane do osób starszych. Udział w projekcie nie wymaga przyjmowania żadnych leków ani substancji farmakologicznych.

W każdym momencie osoba badana będzie mogła wycofać zgodę i zrezygnować z udziału w projekcie.

Miejsce wykonywania badań:
Instytut Nenckiego, ul. Pasteura 3
Pracownia Neuropsychologii

Osoby do kontaktu:
Magdalena Piotrowska – tel.: (22) 589 22 80, e-mail: m.piotrowska@nencki.gov.pl
Katarzyna Jabłońska – tel.: (22) 589 22 80, e-mail: k.jablonska@nencki.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Materiały do pobrania:
Pobierz ulotkę
Pobierz plakat A3
Dr Neuronowski®

We współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo opracowano nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego opracowaną przez Zespół kierowany przez Panią Prof. dr. hab. Elżbietę Szeląg.

Program Dr Neuronowski® przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych i innych funkcji poznawczych (pedagogów, neuropsychologów, logopedów, neurologopedów i lekarzy). Adresowany jest także indywidualnym odbiorcom do użytku w domu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony neuronowski.com