slider image 1slider image 2 slider image 3

KONTAKT


PRACOWNIA NEUROPSYCHOLOGII
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa


Wyświetl większą mapę
ZESPÓŁ PRACOWNI

     Kierownik Pracowni    prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Strona o mnie
pokój: 117
telefon (+48 22) 5892286
e-mail: e.szelag@nencki.edu.pl     prof. Instytutu Nenckiego PAN dr hab. Małgorzata Węsierska

pokój: 13
telefon (+48 22) 5892469
e-mail: m.wesierska@nencki.edu.pl     Adiunkt dr Aneta Szymaszek

pokój: 112, 113a, 7, 8
telefon (+48 22) 5892280
e-mail: a.szymaszek@nencki.edu.pl     Doktorant mgr Mateusz Choiński

pokój: 112, 113a, 7, 8
telefon (+48 22) 5892280
e-mail: m.choinski@nencki.edu.pl     Doktorantka mgr Katarzyna Jabłońska

pokój: 112, 113a, 7, 8
telefon (+48 22) 5892280
e-mail: k.jablonska@nencki.edu.pl     Doktorantka mgr Barbara Łukomska

pokój: 8, 113a
telefon (+48 22) 5892569
e-mail: b.lukomska@nencki.edu.pl     Doktorantka mgr Magdalena Mleczko

pokój: 8, 113a
telefon (+48 22) 5892569
e-mail: m.mleczko@nencki.edu.pl     Doktorantka mgr Magdalena Piotrowska

pokój: 112, 113a, 7, 8
telefon (+48 22) 5892280
e-mail: m.piotrowska@nencki.edu.pl     Project Manager mgr inż. Anna Bombińska

pokój: 112, 113a, 7, 8
telefon (+48 22) 5892280
e-mail: a.bombinska@nencki.edu.pl