slider image 1slider image 2 slider image 3

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I GRANTY


 1. NCN OPUS 15, projekt „Różnice indywidualne w subiektywnym przeżywaniu czasu: wskaźniki neuropsychologiczne, EEG i fMRI”, (2019-2022), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 2. Mutual Agreement on collaboration between the Nencki Institute and the University Cork College for the use of Dr. Neuronowski® software in the University College Cork, projekt „The application of training in temporal information processing using Dr Neuronowski® program in children with dyslexia”, (2018-2020), Koordynator: prof. E. Szeląg;

 3. NCN OPUS 11, projekt „Neuronalne korelaty terapii opartej na czasowym przetwarzaniu informacji u osób z afazją”, (2017-2020), Kierownik: dr A. Szymaszek;

 4. NCN OPUS 9, projekt „Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczne” realizowany we współpracy Instytutu Nenckiego PAN i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, (2016-2019), Kierownik: prof. E. Szeląg (Instytut Nenckiego PAN) i prof. H. Bednarek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny);

 5. NCN (Preludium) GP 2198, projekt „Funkcjonalno-anatomiczne podłoże pamięci operacyjnej w modelu szczurzym; udział hipokampa i kory przedczołowej”; (2014-2017), Kierownik: mgr Weronika Duda;

 6. EU COST 7 Program Ramowy, projekt "Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging, and clinical perspectives (TIMELY)"; (2009-2013), Co-chair Programu i Członek Management Council - prof. E. Szeląg;

 7. NCBiR INNOTECH-K1/IN1/30/159041/NCBR/12(ścieżka In- Tech), projekt "Innowacyjny program wspierający terapię mowy oraz terapię innych zaburzeń funkcjonowania poznawczego"; (2012- 2016), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 8. MNiSW nr DPN/AD/1413/09 w ramach programu DFG, projekt "Trening w percepcji czasu wyzwaniem dla terapii afazji"; (2009-2012), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 9. DFG nr 436 POL 113/126/0-1, projekt "Innovative methods in neuropsychological rehabilitation" A German-Polish Research Collaboration; (2009-2012), Kierownicy: prof. B. Sabel, prof. E. Szeląg;

 10. NCN 1096/B/H03/2009/36, projekt „Percepcja czasu a poziom inteligencji: w poszukiwaniu neuronalnych korelatów intelektu”; (2009-2012), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 11. NCN 8165/B/PO1/2011/40, projekt "Wpływ nieinwazyjnej prądowej stymulacji mózgu na mechanizmy usprawniania pamięci operacyjnej"; (2011-2014), Kierownik: prof. M. Węsierska;

 12. PAN Grant na współpracę Polsko-Czeską, projekt "Spatial navigation and cognitive functions: from basic research to human applications"; (2012-2014), Kierownik: prof. M. Węsierska, Dr. Ales Stuchlik.